Jak wygląda rynek pożyczek dla rolników w USA?

Programy pożyczkowe dla rolników i hodowców są niezbędne dla zapewnienia żywej i stabilnej gospodarki rolnej w Stanach Zjednoczonych. Agencja Usług Rolniczych (FSA) oferuje rolnikom i hodowcom wiele programów pożyczkowych, które pomagają im w rozpoczęciu, rozszerzeniu lub utrzymaniu działalności.

Program bezpośrednich kredytów na zakup gospodarstwa rolnego zapewnia finansowanie zakupu ziemi rolnej, budowy budynków gospodarczych i sprzętu rolniczego. Program bezpośrednich pożyczek operacyjnych zapewnia krótkoterminowe finansowanie wydatków operacyjnych i jest zazwyczaj spłacany w ciągu 12 miesięcy. Program gwarantowanych pożyczek na zakup gospodarstwa rolnego zapewnia długoterminowe finansowanie zakupu ziemi uprawnej i budynków gospodarczych, a także budowy budynków gospodarczych.

Program gwarantowanych kredytów operacyjnych zapewnia krótko- i średnioterminowe finansowanie wydatków operacyjnych i jest zazwyczaj spłacany w ciągu trzech lat. Program pożyczek awaryjnych zapewnia finansowanie rolnikom i hodowcom, którzy mają problemy finansowe z powodu klęsk żywiołowych lub innych sytuacji kryzysowych.

Rolnicy i hodowcy mogą również korzystać z niskooprocentowanych pożyczek w ramach Farm Credit System, ogólnokrajowej sieci spółdzielczych instytucji pożyczkowych. System Kredytów Rolnych oferuje wiele programów kredytowych, aby zaspokoić potrzeby kredytowe rolników i hodowców, w tym kredyty na zakup ziemi, budynków, maszyn, inwentarza żywego i produkcji roślinnej.

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) również oferuje programy pożyczkowe, które mogą pomóc rolnikom i hodowcom. Program kredytowy Agencji Usług Rolniczych USDA (FSA) – Direct Farm Ownership – zapewnia finansowanie zakupu ziemi rolnej, budowy budynków gospodarczych i sprzętu rolniczego. Program bezpośrednich pożyczek operacyjnych FSA zapewnia krótkoterminowe finansowanie wydatków operacyjnych i jest zazwyczaj spłacany w ciągu 12 miesięcy.

Rural Business-Cooperative Service (RD) USDA Rural Development oferuje wiele programów pożyczkowych, które pomagają rolnikom i hodowcom rozpocząć lub rozwinąć ich działalność. Program pożyczek dla biznesu i przemysłu RD zapewnia długoterminowe finansowanie projektów biznesowych i przemysłowych na obszarach wiejskich.

Program kredytowy USDA Single Family Housing Direct Loan zapewnia długoterminowe finansowanie właścicielom domów wiejskich o niskich i bardzo niskich dochodach na zakup, naprawę lub modernizację ich domów. Program USDA Single Family Housing Repair Loans and Grants zapewnia pożyczki i dotacje dla właścicieli domów wiejskich o niskich i bardzo niskich dochodach na naprawę, poprawę lub modernizację ich domów.

Farm Credit Administration (FCA) jest federalną agencją rządową, która reguluje i bada działalność Farm Credit System, ogólnokrajowej sieci spółdzielczych instytucji kredytowych, które udzielają kredytów rolnikom, hodowcom i właścicielom domów na wsi. FCA oferuje również wiele programów pożyczkowych dla rolników i hodowców.

Programy pożyczek rolniczych FCA obejmują bezpośrednie i gwarantowane pożyczki na własność gospodarstwa, jego prowadzenie i cele nadzwyczajne, a także pożyczki dla młodych i początkujących rolników.

National Agricultural Library (NAL) jest krajowym źródłem informacji na temat rolnictwa, żywności, zasobów naturalnych i społeczności wiejskich. Program wypożyczalni NAL oferuje wiele książek, broszur i innych materiałów na te tematy.