Wykorzystanie tablic interaktywnych w szkołach

Tablica interaktywna (nazywana także tablicą multimedialną) to urządzenie wyglądem przypominające dużą tablicę, jakie jest połączone z komputerem i z projektorem multimedialnym. Przez moduł elektroniczny są przekazywane do komputera informacje o położeniu pisaka albo palca wobec osi X i Y tablicy. Za jej pomocą można obsługiwać dowolny program uruchomiony na komputerze. Tablice interaktywne cieszą się coraz…Continue reading Wykorzystanie tablic interaktywnych w szkołach